İnsan Kaynakları Politikamız

  • Sektörde tecrübemizle sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın deneyimi ve katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Onlarca çalışanımızla birlikte her geçen gün daha da genişleyen büyük bir aileyiz.
  • En önemli sermayesi insan kaynağı olan şirketimizin temel hedefi; çalışanlarımızın nitelikli, insan ilişkilerinde başarılı, güvenilir, eğitim düzeyi yüksek olan takımın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır.
  • İnsan Kaynakları Politikamız dürüst, yeniliklere açık, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, aidiyeti yüksek, sorumluluk sahibi, takım çalışmasında başarılı kişileri ailemize kazandırmak ve uzun soluklu birlikte çalışmaktır.

Seçme ve Yerleştirme

  • Şirketimizde “DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN” aranmasını temel ilke olarak benimsemekteyiz. Bu bağlamda seçme ve yerleştirme sürecinde ayrım yapmadan tüm adaylara eşit davranarak seçme ve yerleştirme sürecini yürütmekteyiz.
  • Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; şirketimizin felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendisini, takımını ve şirketini geliştirecek, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, inisiyatif sahibi, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.
  • Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Süreçlerde çeşitli test ve envanterler ile yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadı

Eğitim ve Gelişim

  • Şirketimizde ailemize katılan herkes ilk günden itibaren öğrenme ve gelişim olanaklarından yararlanmaya başlar. Eğitim ve gelişim faaliyetleri ilk gün oryantasyon eğitimleri ile kurum içi ve kurum dışı eğitimleri olarak uygulanmaktadır. Özellikle kurum dışı ek eğitimlere her yıl önemli bir bütçe ayıran şirketimiz bu bağlamda çalışanlarımızın sürekli eğitimine ve gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.
  • Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza öncelikle İnsan Kaynakları tarafından kurumsal oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu eğitim ile çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanmaktadır.
  • Aramıza yeni katılan tüm çalışanlarımıza kurumsal oryantasyonun ardından görev yapacağı bölüm tarafından eğitim programı uygulanmaktadır. Burada ise çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Lütfen aşağıdaki formu doldurup tarafımıza iletiniz